4/2/2020

ΓΛΩΣΣΑ

Μαθαίνουμε από το ΒΜ και το πρόχειρο τους πέντε πρώτους χρόνους του ρήματος με τις παρενθέσεις τους.

Ολοκληρώνουμε το φύλλο εργασίας ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ -ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Οι Τρεις Ιεράρχες (Ο Μέγας Βασίλειος)