Δημοσιευμένο στην κατηγορία homework

31/1/2020

ΓΛΩΣΣΑ

Ολοκληρώνω την άσκηση με τίτλο: ΜΕΓΑΑΑΑΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – Η γάτα μου, στο πακέτο φυλλαδίων:  ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Γ΄ ΤΑΞΗ.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ολοκληρώνω το φύλλο εργασίας Η ΣΚΑΛΑ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ

Κάνω επανάληψη στην προπαίδεια.