Δημοσιευμένο στην κατηγορία homework

30/1/2020

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ:

Παρακολουθώ ξανά το βίντεο για τους Τρεις Ιεράρχες.

Επιλέγω έναν από τους τρεις και ψάχνω περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του. Παρουσιάζω τις πληροφορίες μου στην τάξη γραπτά ή προφορικά.