12/1/2020

ΓΛΩΣΣΑ

Κάτω από το χιόνι (ανάγνωση – ορθογραφία – εργασία)

Οι ασκήσεις του κεφαλαίου θα γίνουν την επόμενη φορά.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Φυτά του τόπου μας (σελ. 62, 63)

Στο ΤΕ άσκηση 5, σελ. 23.