15/1/2020

ΓΛΩΣΣΑ

«Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι» – ΒΜ – (ανάγνωση – ορθογραφία)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

κεφάλαιο 24 – ΒΜ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί

Έγινε στο σχολείο το φύλλο εργασίας κλασματικοί αριθμοί