14/1/2020

ΓΛΩΣΣΑ

Από το πακέτο φυλλαδίων ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Γ΄ ΤΑΞΗ  έγινε στο σχολείο η άσκηση με τίτλο «Ένας μύθος». Ελέγχω, αν την ολοκλήρωσα σωστά.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Κεφάλαιο 23 από το ΒΜ και το ΤΕ: ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Έγιναν όλες οι δραστηριότητες και οι ασκήσεις και από τα δύο βιβλία.