Δημοσιευμένο στην κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ! ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ Π. ΔΕΛΤΑ «Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ»

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

«ΔΕΥΤΕ ΙΔΩΜΕΝ ΠΙΣΤΟΙ»

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ