17/12/2019

ΓΛΩΣΣΑ

Στο ΒΜ (2ο τεύχος) και στην ενότητα»Πολιτείες ντυμένες στα λευκά» διαβάσαμε τα κείμενα στα κεφάλαια: «Η πόλη χάθηκε στο χιόνι» (σελίδες 8 και 11).

Ανάγνωση στη σελίδα 11.

Ορθογραφία τα ρήματα του πίνακα.

 

 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ (στο πρόχειρο)

Κλίνω στον Ενεστώτα, τον Παρατατικό και τον Αόριστο τα ρήματα «γράφω» και «δακρύζω«, όπως στα παραδείγματα, που κλίναμε στο τετράδιο.

Κλίναμε στο σχολείο τα ρήματα:

ποτίζω – πότιζα – πότισα

δανείζω – δάνειζα – δάνεισα

τρέχω – έτρεχα – έτρεξα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στο ΤΕ (2ο τεύχος) σελίδα 18, έγιναν οι ασκήσεις 2, 3 (προφορικά) και 6.