6/12/2019

ΓΛΩΣΣΑ

Στο ΒΜ το κεφάλαιο «Το τετράδιο ζωγραφικής» (ανάγνωση – ορθογραφία)

 

Ολοκληρώνω την άσκηση στο δεύτερο φύλλο εργασίας του πακέτου ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Γ΄ ΤΑΞΗ.