Δημοσιευμένο στην κατηγορία homework

22/11/2019

ΓΛΩΣΣΑ

«Γη και θάλασσα» (ανάγνωση – ορθογραφία)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3η ΕΝΟΤΗΤΑ: Οι αριθμοί ως το 3.οοο

Στο ΒΜ ελέγχω, αν ολοκλήρωσα σωστά, τις ασκήσεις 3 και 4.

Από το φύλλο εργασίας ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΩΣ ΤΟ 3 000  ολοκληρώνω μόνο τις ασκήσεις 1, 2 και 3

Αφήστε μια απάντηση