Δημοσιευμένο στην κατηγορία homework

19/11/2019

ΓΛΩΣΣΑ

Δόθηκε το φύλλο εργασίας ΤΟ ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ.  Ανάγνωση και ορθογραφία από το φύλλο εργασίας.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Έγινε επανάληψη στην 2η ενότητα. Δόθηκε το φύλλο εργασίας ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ.

Την επόμενη φορά θα γράψουμε το επαναληπτικό της 2ης ενότητας.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Η παραβολή του Καλού Ποιμένα