Δημοσιευμένο στην κατηγορία homework

11/11/2019

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Δόθηκε το φύλλο εργασίας  ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΔΙΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΜΟΝΟΨΗΦΙΟ

Ολοκληρώνω τις πράξεις του φυλλαδίου.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ (test παραθυράκια)

ΜΕΛΕΤΗ

Ανασκόπηση 1ης ενότητας. (ΒΜ) Δραστηριότητες ανασκόπησης (ΤΕ)