Δημοσιευμένο στην κατηγορία homework

8/11/2019

ΓΛΩΣΣΑ

«Γάτος από σπίτι ζητά οικογένεια»

Χωρίσαμε το κείμενο σε παραγράφους, τις αριθμήσαμε και δώσαμε πλαγιότιτλους.

Μιλήσαμε για την περίληψη. Προσπαθήσαμε να μάθουμε -δουλεύοντας όλοι μαζί στον πίνακα- τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να γράψουμε την περίληψη ενός κειμένου χρησιμοποιώντας τους πλαγιότιτλους.

Κάναμε ομαδικά  2 προσπάθειες και γράψαμε δύο περιλήψεις για το ίδιο κείμενο. («Γάτος από σπίτι ζητά οικογένεια»)

Γράψαμε και τις δύο περιλήψεις στο πρόχειρο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΕΧΟΥΜΕ:

  • Ανάγνωση το κείμενο της δεύτερης περίληψης.
  • Ορθογραφία την πρόταση: » Ο Μάρκος είναι ένα νεογέννητο γατάκι που ζητάει καινούρια οικογένεια.»

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Αντί του κεφαλαίου 10:  «Αφαιρέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών» έγινε το φύλλο εργασίας ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΡΙΨΗΦΙΩΝ
Υπενθύμιση: Τα κεφάλαια της γεωμετρίας θα γίνουν όλα μαζί κατά το τρίτο τρίμηνο.