7/10/2019

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Η προπαίδεια του 4.

Έγιναν στο σχολείο τα φύλλα εργασίας Η ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ 4 και ΠΡΟΠ. 3- 4 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Για την επόμενη φορά επανάληψη στις προπαίδειες των αριθμών 2, 3, 4, 5.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Να φέρω στο σχολείο την υπεύθυνη δήλωση γονέα, για τη συμμετοχή των μαθητών/τριων στο πρόγραμμα κολύμβησης.

Επίσης να φροντίσω να έχω κάθε μέρα μαζί μου τα κείμενα και τα τραγούδια της γιορτής που προετοιμάζουμε. Τα τραγούδια της γιορτής μας θα τα βρείτε στην αρχική σελίδα.