30/9/2019

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

-Η προπαίδεια του 5 στο τετράδιο και στο φύλλο εργασίας Η ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ 5.

-Επανάληψη στις προπαίδειες των αριθμών 0, 1, 10, 2

ΜΕΛΕΤΗ

κεφάλαιο 3: «Ενδιαφερόμαστε για την κοινότητα»

ΕΡΓΑΣΙΑ: Σκέφτομαι, συζητώ και καταγράφω προτάσεις για την αντιμετώπιση των αδέσποτων ζώων της πόλης μου.