24/9/2019

ΓΛΩΣΣΑ

Να ολοκληρώσουμε την άσκηση στη σελίδα 26 του ΒΜ.

Ορθογραφία οι λέξεις: Στο κεφάλαιο: «Ένα αστείο περιστατικό»  γράψαμε την πρώτη μας ομαδική έκθεση:

  • Με προτάσεις που «βγήκαν» από όλα τα παιδιά, στον πίνακα αρχικά και στη συνέχεια σε φύλλο του ντοσιέ γράψαμε την πρώτη μας αστεία ιστορία.
  • Είχαμε οδηγούς τα ερωτήματα που σημειώσαμε στο βιβλίο: πότε; πού; ποιοι; τι έκαναν; τι συνέβη; τι έγινε στο τέλος;
  • Μιλήσαμε για τις παραγράφους της έκθεσης; Τι είναι; Πώς τις χωρίζουμε; Πώς τις γράφουμε – (κενό στην αρχή κάθε παραγράφου)
  • Θυμηθήκαμε το ενωτικό και τον τρόπο που αυτό μας βοηθάει να «χωράμε» στο κείμενο λέξεις στο τέλος της γραμμής.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Επανάληψη στην προπαίδεια των αριθμών 0, 1, 10.