23/9/2019

ΓΛΩΣΣΑ

«Δεν είναι τρελοί οι δίδυμοι!» (ανάγνωση, ορθογραφία)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Η προπαίδεια των αριθμών 0, 1 και 10 (στο τετράδιο)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  • Παρακαλώ, τακτοποιείστε και στείλτε στο σχολείο τη δήλωση γονικής συναίνεσης για το διαδίκτυο, που έφεραν τα παιδιά στο σπίτι.
  • Δόθηκαν προσκλήσεις για συγκέντρωση γονέων: