18/9/2019

ΓΛΩΣΣΑ

Δόθηκε το φύλλο εργασίας: ΠΩΣ ΚΛΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ.  (Από το κείμενο του φυλλαδίου ανάγνωση και ορθογραφία).

Μελετάμε και στο σπίτι πώς δημιουργούνται οι πτώσεις.

Μαθαίνουμε τις πτώσεις, τους αριθμούς και τα γένη.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ

Εργαστήκαμε στο τετράδιο.

Ολοκληρώνουμε την άσκηση στο τετράδιο.