17/9/2019

ΓΛΩΣΣΑ

Δόθηκε το φύλλο εργασίας ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Θυμόμαστε και μαθαίνουμε ποιες λεξούλες λέγονται άρθρα.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

κεφάλαιο 1: «Προσθέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών»

Στο Βιβλίο του Μαθητή (ΒΜ) έγινε η άσκηση 2.

Η άσκηση 2 τροποποιήθηκε. Δόθηκαν στα παιδιά προσθέσεις χωρίς κρατούμενο, οι οποίες πρέπει να γίνουν κάθετα στο τετράδιο.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

κεφάλαιο: «Οικογένεια, φίλοι, συμμαθητές, ομάδες συνομηλίκων»