16/9/2019

ΓΛΩΣΣΑ

Δόθηκε το φύλλο εργασίας ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ- ΚΥΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Θυμόμαστε και μαθαίνουμε όσα κυκλώσαμε για τα ουσιαστικά.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κεφάλαιο 1- Τετράδιο Εργασιών (ΤΕ)

Ολοκληρώνουμε την άσκηση 2 και λύνουμε στο τετράδιο την άσκηση 4. ( Η άσκηση 4 τροποποιήθηκε.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Δόθηκε προσωρινό πρόγραμμα.