Δημοσιευμένο στην κατηγορία homework

11/2/2019

ΓΛΩΣΣΑ

«Μαγειρεύουμε με ελαιόλαδο»

(ανάγνωση- ορθογραφία τις λέξεις της δραστηριότητας στη σελίδα 45 του ΒΜ.)

Έγιναν στο σχολείο οι ασκήσεις 3, 5, 6, 7 και η δραστηριότητα στη σελίδα 45.

Στο πρόχειρο  κλίναμε τα ουσιαστικά «η απόλαυση», «η αίσθηση»,  «η πράξη».

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κεφάλαιο 36

Στο ΤΕ έγιναν  οι ασκ. 1 και 2. Επίσης λύσαμε κάθετα τις πράξεις της άσκησης 4.

Αφήστε μια απάντηση