Δημοσιευμένο στην κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Ευέλικτη Ζώνη Δ΄ τάξης, Θρησκευτικά Δ΄ τάξης, Χωρίς κατηγορία

ΝΕΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ»)

Τίτλος νέας ενότητας:

«Η Παναγία και οι Αγώνες του Ελληνισμού»

ΠΙΘΑΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ:

 1. Η Παναγία και οι Αγώνες του Ελληνισμού στα βυζαντινά χρόνια

          1α  Η Παναγία, οι Άβαροι και οι Πέρσες (626 μ.Χ. – Ακάθιστος Ύμνος)

          1β  Η Παναγία και οι Άραβες (677 μ.Χ. και 718 μ.Χ.)

          1γ  Η Παναγία και οι Ρώσοι (860 μ.Χ.)

 

 1. 1453 – Η Άλωση της Πόλης – «Σώπασε κυρα-Δέσποινα … «   (Θρύλοι και Παραδόσεις που συνδέουν την Παναγία με την Άλωση της Κωνσταντινούπολης)

 

 1. Η Παναγία και η Επανάσταση του 1821

3α  Η Παναγιά της Τήνου και η Επανάσταση του 1821

3β  Ο Κολοκοτρώνης και η Παναγία στο Χρυσοβίτσι

3γ  Ο Καραϊσκάκης και η Παναγία η Προυσιώτισσα

3δ  Ο Μιαούλης και η Παναγία η Ελευθερώτρια

3ε  Η Επανάσταση στη Νάουσα το 1822 και η Παναγία Δοβρά

 

 1. Η Παναγία και το έπος του 1940

4α  Η Παναγιά της Τήνου και το θαύμα του ελληνοϊταλικού πολέμου

4β  Η Αγία Σκέπη και ο πόλεμος του 1940

4γ  Μαρτυρίες στρατιωτών για εμφανίσεις της Παναγίας στο ελληνοϊταλικό μέτωπο

4δ  Η Παναγιά και ο Συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Δαβάκης

4ε  Η Παναγία του Ορχομενού

4στ  Το θαύμα της Παναγίας στα υψώματα του Μπούμπεση

4ζ  Η Παναγία και η σωτηρία της Λίμνης Ευβοίας από τους Γερμανούς

Τα παραπάνω θέματα και υποθέματα είναι ενδεικτικά. Μπορώ να μην επιλέξω κάποιο από αυτά και να εργαστώ πάνω σε κάποιο άλλο  της επιλογής μου, που θα σχετίζεται με την Παναγία και τους Αγώνες του Ελληνισμού.

Σε κάθε περίπτωση θυμάμαι τα βήματα μιας ολοκληρωμένης εργασίας:

 • Ψάχνω  σε διάφορες πηγές (βιβλιοθήκες, εγκυκλοπαίδειες, ιστοσελίδες κλπ) το υλικό μου.
 • Συγκεντρώνω το υλικό μου και το αξιολογώ με τη βοήθεια της δασκάλας μου ή και της οικογένειάς μου. Διαλέγω δηλαδή σε ποια στοιχεία του υλικού μου θέλω να αναφερθώ και ποια δεν θέλω να τα συμπεριλάβω στην εργασία μου.
 • Σημειώνω σε ποιες πηγές βρήκα το υλικό μου. (Πρέπει να τις αναφέρω στο τέλος της εργασίας μου.)
 • Αφού γράψω την εργασία μου στη συνέχεια επιλέγω τον τρόπο με τον οποίο θα  την παρουσιάσω.

Προτεινόμενη έκταση εργασίας 1 το πολύ 2 σελίδες Α4.

Παρουσίαση εργασιών Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018.

 

Δημοσιευμένο στην κατηγορία Χωρίς κατηγορία

ΠΕΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ΛΟΓΟΣ…

Κάποιες φορές οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να εργαστούν με έναν συγκεκριμένο τρόπο, διαφορετικό από τον τρόπο που ορίζουν τα σχολικά βιβλία. Καλούνται να διερευνήσουν διάφορα θέματα, που προκύπτουν από τα σχολικά μαθήματα ή από διαθεματικές προσεγγίσεις των σχολικών μαθημάτων. Καλούνται να τα διερευνήσουν πληρέστερα, σε μεγαλύτερο βάθος κι έκταση και να τα παρουσιάσουν στην τάξη.

Οι σχολικές εργασίες τέτοιου τύπου είναι αδύνατο να ολοκληρωθούν στο σχολείο και λόγω έλλειψης χρόνου αλλά κυρίως λόγω της φύσης τους και των σκοπών που υπηρετούν. Ένα μέρος λοιπόν αυτών των εργασιών ανατίθεται στο σπίτι.

Δημιουργικές εργασίες τις αποκαλούν οι εκπαιδευτικοί κάθε βαθμίδας.

Οι δημιουργικές αυτές εργασίες λοιπόν έχουν ως βασικό στόχο οι μαθητές και οι μαθήτριές μας να αποκτήσουν δεξιότητες έρευνας και παρουσίασης εργασιών:

 • να ανατρέξουν σε πηγές, βιβλιοθήκες, εγκυκλοπαίδειες, ιστοσελίδες κλπ
 • να συγκεντρώσουν υλικό από τις παραπάνω πηγές
 • να αξιολογήσουν το υλικό τους (με τη βοήθεια της/του εκπαιδευτικού και της οικογένειας)
 • να επιλέξουν ποιο μέρος του υλικού τους θα συμπεριλάβουν στην εργασία τους και να διαλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα το παρουσιάσουν.

Αυτές οι εργασίες όταν προσαρμόζονται στις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις δυνατότητες των παιδιών και γίνονται με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω, μπορούν να συμβάλουν:

 • στη βελτίωση της σχολικής τους επίδοσης
 • στην ανάπτυξη καλών συνηθειών και πρακτικών μελέτης, συγκέντρωσης, προσοχής και αυτοπειθαρχίας
 • στην ενθάρρυνση ανάπτυξης ανεξαρτησίας των μαθητών και μαθητριών
 • στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση της σχέσης Σχολείου και Οικογένειας.

Σε καμία περίπτωση δεν νοείται ως εργασία η απλή αντιγραφή ή εκτύπωση υλικού απευθείας από το διαδίκτυο. (Ο μαθητές και μαθήτριες που παραδίδουν τέτοιες «εργασίες» αδυνατούν ακόμα και να περιγράψουν προφορικά το αντικείμενο της έρευνάς τους.)

Αγαπητοί γονείς της Δ΄ τάξης (μου)

Η πιο πρόσφατη ανάθεση εργασιών στην τάξη είχε σχέση με το σχέδιο εργασίας μας στην Ευέλικτη Ζώνη: «Παναγία, η Μητέρα του Χριστού».

Η ανάθεση έγινε 20 ημέρες περίπου πριν τα Χριστούγεννα και η παρουσίασή τους ορίστηκε να γίνει την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων μετά τα Χριστούγεννα.

Παρουσιάστηκαν στη τάξη κάποιες πηγές στις οποίες θα μπορούσαν να ανατρέξουν τα παιδιά. Τους δόθηκε υλικό – μέρος αυτού αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα μας – από το οποίο επέλεξαν το θέμα, που τα ενδιέφερε. Τέλος ορίστηκε η έκταση της εργασίας να μην ξεπερνάει τη μία σελίδα Α4

Στο 20ήμερο πριν τα Χριστούγεννα αρκετοί μαθητές και μαθήτριες συνεργάστηκαν μαζί μου σε κάθε φάση της εργασίας τους (επιλογή ή και αλλαγή θέματος, επιλογή και αξιολόγηση υλικού, τρόπος παρουσίασης εργασίας…) και μετά τα Χριστούγεννα παρουσίασαν σε γραπτή ή ψηφιακή μορφή, αλλά και προφορικά τη δουλειά τους στην τάξη με πολύ καλά έως άριστα αποτελέσματα. Απόλαυσαν –απ’ ότι τα ίδια τα παιδιά μου είπαν- όλη τη διαδικασία και εξέφρασαν την επιθυμία να αναλάβουν επιπλέον δουλειά, δίνοντάς μου πολλή χαρά.

Είμαι σίγουρη ότι αποκόμισαν πολλαπλά οφέλη από τη δημιουργική απασχόλησή τους σε επίπεδο γνωστικό και όχι μόνο.

Έχω την ελπίδα το καλό αυτό φαινόμενο να γενικευτεί και να δώσει δημιουργική χαρά σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες της τάξης μας.

Στη διάθεσή σας σε κάθε περίπτωση και για κάθε ανάγκη ή διευκρίνιση …περί δημιουργικών εργασιών.

Η δασκάλα της τάξης