ΠΕΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ΛΟΓΟΣ…

Κάποιες φορές οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να εργαστούν με έναν συγκεκριμένο τρόπο, διαφορετικό από τον τρόπο που ορίζουν τα σχολικά βιβλία. Καλούνται να διερευνήσουν διάφορα θέματα, που προκύπτουν…