Δημοσιευμένο στην κατηγορία Θρησκευτικά Δ΄ τάξης

14 Σεπτεμβρίου -Η Ύψωση του Τίμιου Σταυρού

Υλικό για την εργασία μας στα Θρησκευτικά:

14 Σεπτεμβρίου -Η Ύψωση του Τίμιου Σταυρού

(πηγή: Θρησκευτικά Γ΄τάξης -το νέο βιβλίο)

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

(πηγή: http://www.akida.info/index.php?option=com_content&view=article&id=287&Itemid=269&lang=el  -εκπαιδευτική ιστοσελίδα Κύπρου)