Επεξεργασία κειμένου ‘Η απρόσκλητη»

Επεξεργασία κειμένου

 • Πού εξελίσσεται η ιστορία;
  ………………………………………………………………………………………………………..
  Το περιστατικό είναι σημερινής ή προγενέστερης εποχής και πού το καταλαβαίνεις;
  …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Περίγραψε τον κύριο Χριστόφορο.
  …………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
ποιο είναι το «κεντρικό» πρόσωπο της ιστορίας;
…………………………………………………………………………………………………………………………

 • Ποιο πρόβλημα δημιουργήθηκε;
  …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Ποια ήταν η λύση;
  …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Γιατί ο δάσκαλος είπε ότι η λύση που πρότεινε ο Λευτέρης είναι ευφυής;
  …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Χαρακτήρισε τον δάσκαλο;
  …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Σου έχει τύχει κάποιο παρόμοιο γεγονός στην τάξη;
Ή κάποιο διασκεδαστικό γεγονός στην τάξη; Γράψε μας τη δική σου ιστορία.