1η Δραστηριότητα

Υλοποίηση 1ης δραστηριότητας:

https://www.youtube.com/watch?v=3W2QZGTXel0

Το Video  αυτό αναφέρεται στη διαχείρηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, σε ένα εισαγωγικό μάθημα, ως βοηθητικό μέσο κατανόησης κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος «Εισαγωγή στην Εφοδιαστική» που διδάσκεται στη Β’ τάξη των ΕΠΑ.Λ.. Μέσα από την προβολή του video, τα παιδιά παίρνουν μια πρώτη γεύση σχετικά με το τι είναι η εφοδιαστική αλυσίδα αλλά ταυτόχρονα βλέπουν και παραδείγματα γνωστών εταιριών σχετικά με τη διαχείρηση του συστήματος logistics τους. Θα μπορούσε επομένως να χρησιμοποιηθεί ως μέσο παρακίνησης ,αρχικά, του ενδιαφέροντος των παιδιών αλλά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια και ως μέσο κατανόησης εννοιών.

Αφήστε μια απάντηση