Θεατρική Αγωγή (όλες οι τάξεις)

Η εκπαιδευτικός θεατρικής αγωγής έχει προσθέσει νέες δραστηριότητες στο χώρο της ψηφιακής της τάξης που απευθύνονται σε όλους τους μαθητές. Πατήστε στους ακόλουθους συνδέσμους για κάθε τάξη χωριστά:

Τάξη Α

Τάξη Β

Τάξη Γ

Τάξη Δ

Στην περίπτωση που δεν λειτουργεί κάποιος από τους παραπάνω συνδέσμους, αναζητήστε το μάθημα της εκπαιδευτικού από την αρχική οθόνη της eclass

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων