Στ2 τάξη-Δραστηριότητες στη Γραμματική και στα Μαθηματικά

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eclass.school.gr   έχουν αναρτηθεί δραστηριότητες στη Γραμματική  Στ΄– ενότητα: Κλιτά Μέρη του Λόγου και στα Μαθηματικά Στ΄– ενότητα: Διαιρέτες-Κοινοί Διαιρέτες- Μ.Κ.Δ.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων