Εκπαιδευτικά παιχνίδια Γ–Δ τάξης

Εκπαιδευτικά παιχνίδια Γ’ – Δ΄ τάξης ( ΓΛΩΣΣΑ)

Το παιδαγωγικό ινστιτούτο έχει δημιουργήσει διάφορα λογισμικά, με στόχο να εμπεδώσουν οι μαθητές το υλικό των μαθημάτων που διδάσκονται. Ο τρόπος είναι παιγνιώδης και οι μαθητές εξοικειώνονται με την χρήση του υπολογιστή.Λήψη αρχείου