Αγγλικά ΣΤ τάξης

Tάξη ΣΤ’

Να βάλετε τα ρήματα της παρένθεσης στον simple past (απλό αόριστο)

  1. Mary           (come) to school late yesterday.
  2. We               (stay)in a hotel during our holidays last summer.
  3. The children         (swim) in the sea in the summer.
  4. The kids        (enjoy) their ice creams in the park.
  5. The girls        (buy) some souvenirs from the old city.
  6. Theboys          (write) their compositions at school.
  7. We    ( go)to the cinema last Sunday.
  8. The cat       (sleep) on the sofa yesterday.
  9. The dog     ( eat)a big bone in the evening.
  10. We       ( leave) school at 2p.m.yesterday.

Μπορείς να γράψεις απλά κάθε ρήμα στο σωστό τύπο και να τα βάλεις με τη σειρά των προτάσεων (1, 2, 3 … ) ως σχόλιο σε αυτήν τη δημοσίευση.

5 σκέψεις στο “Αγγλικά ΣΤ τάξης

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων