Μαθηματικά Ε1: κριτήρια διαιρετότητας

Από το δάσκαλο του Ε1…

Παιδιά,γεια σας και πάλι.Σας στέλνω υλικό για εξάσκηση και περιμένω απαντήσεις μέχρι το Σάββατο…

Δραστηριότητες εμπέδωσης σε ψηφιακή μορφή:
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων