Β2 τμήμα – Μαθηματικά: οριζόντιες προσθέσεις-αφαιρέσεις (επαναδημοσίευση)

Επαναδημοσίευση δραστηριότητας για το Β2 τμήμα. Έχει τροποποιηθεί το επισυναπτόμενο αρχείο με αλλαγές στην εκφώνηση της άσκησης, καθώς και το τμήμα για το οποίο προορίζεται η δραστηριότητα (Β2).

Στο επισυναπτόμενο αρχείο υπάρχει μια εργασία για τα μαθηματικά του Β2 τμήματος με οριζόντιες πράξεις. Πρόκειται για αρχείο λογιστικού φύλλου. Οι Οι μαθητές θα κάνουν τις πράξεις νοερά και θα συμπληρώσουν το αποτέλεσμα στα χρωματικά πλαίσια. Η εργασία μπορεί να εκτελεστεί στην οθόνη υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου με ασφάλεια, καθώς τα κελιά είναι κλειδωμένα, με μόνα ανοικτά τα κελιά που μπορούν να δεχτούν τα αποτελέσματα των πράξεων (χρωματιστά κελιά). Ακολούθως, μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο με τις απαντήσεις σας και να το επιστρέψετε στη δασκάλα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το αρχείο θα αποσταλεί και από τη δασκάλα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου θα υπάρχουν και οδηγίες για τον τρόπο ανατροφοδότησης.

https://blogs.sch.gr/elearning2dimalive/files/2020/03/Μαθηματικά-1-reform.xlsx

Αν δεν έχετε το κατάλληλο λογισμικό για το άνοιγμα αρχείων λογιστικών φύλλων, διαβάστε τη σχετική δημοσίευση για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών εγγράφων.

Αφήστε μια απάντηση