ΤΑΞΗ ΣΤ-Επανάληψη στα μαθηματικά: Κεφ.1-4

Μια που είμαστε αρκετές ημέρες μακριά από την τάξη,  ίσως χρειαζόμαστε να ξαναθυμηθούμε κάποια πράγματα. Με την  ευκαιρία που μας δίνεται, θα κάνουμε επαναλήψεις στο μάθημα των  μαθηματικών. Θα αρχίσουμε από τα πρώτα κεφάλαια (1-4) που είναι πιο απλά, έτσι ώστε η προσαρμογή μας να είναι πιο ομαλή.

Για να κάνετε επανάληψη στη θεωρία δείτε τα βίντεο:            2           3       και διαβάστε το φυλλάδιο «Επανάληψη στα μαθηματικά κεφ. 1-4».

Αν θέλετε να εξασκηθείτε παίζοντας, πατήστε:  Α.               Β.                  Γ.                    Δ.                  Ε.               ΣΤ.

Για περισσότερη εξάσκηση απαντήστε στις ασκήσεις του φυλλαδίου : «Επαναληπτικές ασκήσεις στα μαθηματικά(κεφ. 1-4)».

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων