Άρθρα με ετικέτα Διακοπές-αργίες 2019-20

Διακοπές-Αργίες

Οι σχολικές διακοπές και αργίες σύμφωνα με το σχέδιο που απέστειλε το Συντονιστικό Γραφείο Βερολίνου στο Υ.ΠΑΙ.Θ. και αναμένεται η έγκρισή τους είναι: Λήψη αρχείου