«Βιοηθική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» Ερωτηματολόγιο για τους γονείς

Διακρατική Κοινωνική Εκπαιδευτική Βιοηθική έρευνα στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Ερωτηματολόγιο για τους γονείς των μαθητών και των μαθητριών των δημοτικών σχολείων. Αξίζει οι γονείς να δώσουν τη δέουσα προσοχή στη θεματική του στην καθημερινότητα των ιδίων ως ανθρώπων, πολιτών και γονέων. Παρακαλώ πολύ οι γονείς να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα του ερωτηματολογίου:
https://forms.gle/7yWaFzGTH659y9Cd9
DOI: 10.13140/ RG.2.2.23979.16162

«Bioethics and Primary Education»
Questionnaire for parents.
Eliopoulou Ntafopoulou Heleni.
Transnational Social Educational Bio ethical Research in Primary Education.
It is worthwhile for parents to pay due attention to their subject matter in the daily lives of themselves as people, citizens and parents. Please fill in the following questionnaire form:
https://forms.gle/7yWaFzGTH659y9Cd9
DOI: 10.13140/ RG.2.2.23979.16162

 

 

Αφήστε μια απάντηση