Το νέο μας έργο eTwinning «Ferien, Freizeit und Landeskunde»

Μετά τη μεγάλη επιτυχία και διάκριση του έργου eTwinning «Schule und Alltag» κατά το σχολικό έτος 2020-2021, θα συμμετέχουμε και φέτος, τη σχολική χρονιά 2021-2022, στο μάθημα των Γερμανικών σε ένα νέο έργο eTwinning με τίτλο „Ferien, Freizeit und Landeskunde“ («Διακοπές, ελεύθερος χρόνος και Λαογραφία»). Στο έργο αυτό συμμετέχουν συνολικά δεκατέσσερα σχολεία από την Ελλάδα, την Τουρκία, την Ουκρανία, την Πολωνία, τη Σερβία και την Κροατία.

Βασικοί στόχοι του έργου μας είναι:

  • Η προαγωγή των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών/μαθητριών.
  • Η εκμάθηση και εμβάθυνση λεξιλογίου, γραμματικών δομών και εκφραστικών μέσων μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων.
  • Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, δηλαδή της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας.
  • Η ενίσχυση της αυτόνομης μάθησης και της αυτενέργειας των μαθητών/μαθητριών.
  • Η θέσπιση κοινών στόχων, η διάδραση και η ανάπτυξη συνεργασίας στα πλαίσια ομάδων εργασίας αλλά και με συνομήλικους μαθητές/μαθήτριες από άλλες χώρες.
  • Η γνωριμία με πόλεις, αξιοθέατα και γνωστές προσωπικότητες των Γερμανόφωνων χωρών από τον χώρο των επιστημών, της μουσικής και του αθλητισμού.
  • Η χρήση διαφόρων ψηφιακών εργαλείων/εφαρμογών και η καλλιέργεια του ψηφιακού γραμματισμού.
  • Η ενίσχυση του κινήτρου για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας και η ενεργή εμπλοκή των μαθητών/μαθητριών στη μαθησιακή διαδικασία.
  • Η κατανόηση των ζητημάτων προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και δεδομένων κατά τη χρήση του διαδικτύου και η ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Αφήστε μια απάντηση