Έργο eTwinning «Deutsch-eine Hitparade» στο μάθημα των Γερμανικών (Α’ Γυμνασίου)

Τη σχολική χρονιά 2019-2020 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας στο μάθημα των Γερμανικών το πρόγραμμα eTwinning με τίτλο Deutsch- eine Hitparade” («Γερμανικά- Μια μουσική παρέλαση») το οποίο σχεδιάστηκε από τις χώρες Ελλάδα και Τουρκία και συγκεκριμένα από το 5ο Γυμνάσιο Π. Φαλήρου και το Izmir Kiz Lisesi, ενώ συνολικά συμμετείχαν σχολεία από πέντε χώρες: την Ελλάδα (5ο Γυμνάσιο Π. Φαλήρου), την Τουρκία (Izmir Kiz Lisesi), την Τσεχία (ZS Chyne), τη Λιθουανία (Juozas Urbšys katholische Hauptschule Kaunas) και την Ουκρανία (allgemeinbildende Schule 24 in Melitopol), 67 μαθητές και μαθήτριες και έξι εκπαιδευτικοί. Από την Ελλάδα συμμετείχαν 24 μαθητές και μαθήτριες της Α’ Γυμνασίου του σχολείου μας. Το έργο είχε συνολική διάρκεια έξι μηνών (Οκτώβριος 2019 έως Μάρτιος 2020), αν και ο αρχικός του σχεδιασμός προέβλεπε την ολοκλήρωσή του τον Μάιο 2020, αλλά λόγω της πανδημίας του κοροναϊού και του αναγκαστικού κλεισίματος των σχολείων σε όλες τις χώρες- μέλη, το έργο ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο, τελευταίο μήνα λειτουργίας των σχολείων.

Στόχοι του έργου, το οποίο στηρίζεται στις αρχές της βιωματικής και της διερευνητικής μάθησης και της διαφοροποιημένης διδασκαλίας ήταν να αυξηθεί το κίνητρο των μαθητών για την εκμάθησης της ξένης γλώσσας, η καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους και η ενεργή εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία μέσω της μουσικής και θεμάτων που άπτονται τόσο στα ενδιαφέροντά τους όσο και στη διδακτέα ύλη για το μάθημα των Γερμανικών στην Α’ Γυμνασίου. Στόχευε επίσης στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών, στην επανάληψη και εμβάθυνση λεξιλογίου, γραμματικών φαινομένων και εκφραστικών μέσων με παιγνιώδη τρόπο, στην ανάπτυξη κοινών στόχων, στην καλλιέργεια της συνεργασίας και της διάδρασης ανάμεσα στους μαθητές των συμμετεχόντων σχολείων και στην ενίσχυση της αυτόνομης μάθησης, της αυτενέργειας και της ανάληψης πρωτοβουλιών εκ μέρους των μαθητών. Τέλος, απέβλεπε στο να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με άλλους πολιτισμούς, να κάνουν χρήση διαφόρων ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών και να αναπτύξουν πολλαπλούς γραμματισμούς (ψηφιακό, κριτικό, επικοινωνιακό, κοινωνικό, πολυμεσικό, οπτικό, ηλεκτρονικό, πληροφοριακό κ.α.).

Στην παρακάτω διεύθυνση είναι αναρτημένες όλες οι δραστηριότητες των μαθητών και οι συνεργατικές δραστηριότητες των σχολείων- εταίρων ανά μήνα: https://padlet.com/artopoulouelena/ydtyd6p9yycypsm9.

Αφήστε μια απάντηση