Δάφνη και Απόλλων. Ένα συνεργατικό βιβλίο.

Όλες τα σχολεία των συνεργαζόμενων χωρών εργάστηκαν πάνω στον μύθο «Η Δάφνη και ο Απόλλωνας» και δημιουργήθηκε το παρακάτω συνεργατικό βιβλίο.