Εγώ κι εσύ μαζί!!!

Η έννοια της φιλίας και της αλληλοβοήθειας.

Μετά την επεξεργασία του βιβλίου «Εγώ κι εσύ μαζί» της κας Τσορώνη, τα νήπια αντιλαμβάνονται τις έννοιες της φιλίας, της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας.

IMG 20220124 071725 IMG 20220117 120406 IMG 20220117 120314 IMG 20220117 120236 IMG 20220117 120233 IMG 20220117 120227 IMG 20220117 120224 IMG 20220117 120222