Τα παιδιά συμβουλεύουν σχετικά με το ΕΥ ΖΗΝ

Τα παιδιά του 23ου νηπιαγωγείου δίνουν συμβουλές στην τοπική κοινότητα σχετικά με την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Πατήστε πάνω στις καρδούλες και τα μικροφωνάκια να τις ακούσετε.