Τα καπέλα σκέψης De Bono και το περιβάλλον

 

Τα παιδιά με την βοήθεια των καπέλων σκέψης De Bono βρίσκουν τη λύση για το μεγάλο πρόβλημα της ρύπανσης της ατμόσφαιρας από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων.