Ανακυκλώνω, δίνω ζωή!!!!

Ομαδική αφίσα για την ανακύκλωση με σύνθημα » Ανακυκλώνω, δίνω ζωή» Τα παιδιά τοποθέτησαν παλιές μικροσυσκευές στον κάδο για τις ηλεκτρικές συσκευές και παλιές μπαταρίες στον αντίστοιχο κάδο.  Στη συνέχεια παίξαμε το παιχνίδι» Τοποθετώ στον αντίστοιχο κάδο τα  υλικά για ανακύκλωση»

Αφήστε μια απάντηση