Το αρχικό μου όνομα, με φύλλα φθινοπωρινά.

Ένα πρωινό στην αυλή του νηπιαγωγείου μας, κάποια παιδάκια άρχισαν να μαζεύουν φθινοπωρινά φύλλα. Τα αξιοποιήσαμε κατάλληλα και τα χρησιμοποιήσαμε για να μάθουμε το αρχικό του ονόματός μας, εφόσον κάναμε συγκρίσεις κι ομαδοποιήσεις με όλα τα ονόματα, πρώτα.

Ποιο όνομα αρχίζει με το ίδιο γράμμα, ποιο όνομα τελειώνει το ίδιο.