Παιχνίδια με το όνομά μου

Παίζοντας με το όνομά μας, προσπαθούμε να βρούμε την ανάλογη καρτέλα, σχηματίζουμε το αρχικό μας με καπάκια, γινόμαστε ομάδες με το ίδιο χρώμα καρτέλα και ζωγραφίζουμε το πρώτο γράμμα  του ονόματος.