Αρχεία για 6 Ιανουαρίου 2015

Ιαν 06 2015

Οδηγός Παρατήρησης Νηπίου

Συντάκτης: κάτω από Άρθρα

Το ανακαλύψαμε, μας άρεσε, το υιοθετήσαμε, σας το προτείνουμε! Πρόκειται για έναν βοηθητικό οδηγό, που διευκολύνει  την παρατήρηση των μαθητών της τάξης του νηπιαγωγείου, καθώς δίνει συγκεκριμένες και κοινές για όλους κατευθύνσεις, ώστε να καταγραφεί η εξέλιξη του κάθε παιδιού στους τομείς που αφορούν στην σχολική του ετοιμότητα. Από το κυρίως κείμενο επιλέξαμε τα πεδία […]

8 Σχόλια