Απρ 01 2014

Τι είναι το Τμήμα Ένταξης;

Συντάκτης:

Το τμήμα Ένταξης αποτελεί θεσμό της Ειδικής Αγωγής μέσα στα γενικά σχολεία που στόχο έχει την εκπαιδευτική παρέμβαση με εξατομικευμένα προγράμματα στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

Ποιοι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν στο Τμήμα Ένταξης;

 

Στο Τμήμα Ένταξης μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητές:

 

Α) που έχουν γνωμάτευση από διαγνωστική υπηρεσία (π.χ. ΚΕ.Δ.Δ.Υ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα).

 

Β) που δεν έχουν γνωμάτευση αλλά έχει παρατηρηθεί από τον εκπαιδευτικό της τάξης ότι παρουσιάζει ειδικές δυσκολίες. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η αξιολόγηση του μαθητή από τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και η σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου.

 

Και στις δύο περιπτώσεις, για να φοιτήσει ο μαθητής στο Τμήμα Ένταξης του σχολείου απαιτείται η ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση του γονέα.tmhma-thumb-medium

 

Πως λειτουργεί το Τμήμα Ένταξης;

 

Α) Εξειδικευμένο πρόγραμμα, κοινό για ομάδες μαθητών με παρόμοιες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

Β) Εξειδικευμένο ατομικό πρόγραμμα για μαθητές με σοβαρότερης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (π.χ σύνδρομο Down, αυτισμός). Το πρόγραμμα αυτό συχνά τείνει να γίνεται με συνεκπαίδευση μέσα στην γενική τάξη του μαθητή.

 

Οι μαθητές που έχουν επιλεγεί για να συμμετέχουν στο τμήμα ένταξης οργανώνονται σε ομαδούλες 2 ή 3 μαθητών, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

 

Τι διδάσκεται στο Τμήμα Ένταξης;

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς γίνεται μια αρχική αξιολόγηση – εκτίμηση των δυνατοτήτων του κάθε μαθητή

ξεχωριστά προκειμένου να εντοπισθούν οι αδυναμίες του. Στη συνέχεια, τίθενται οι διδακτικοί στόχοι, οι οποίοι

αναλόγως το μαθητή μπορεί να είναι εβδομαδιαίοι, ημερήσιοι ή μηνιαίοι και τέλος οργανώνεται το εξατομικευμένο

πρόγραμμα βασισμένο στις ανάγκες του μαθητή. Η αξιολόγηση αφορά τους παρακάτω τομείς:

  • Κοινωνική Αλληλεπίδραση
  • Επικοινωνία
  • Λεπτή Κινητικότητα
  • Οπτικο – κινητικό Συντονισμό
  • Δεξιότητες Αυτοεξυπηρέτησης

Η διαδικασία της αξιολόγησης επαναλαμβάνεται άλλες δύο φορές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και

σημειώνεται η πρόοδος του κάθε μαθητή.

supplies2

8 Σχόλια
URI Παράθεσης | RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση