Απρ 02 2014

Μεθόδοι Διδασκαλίας

Συντάκτης:

 

Οι βασικοί μέθοδοι διδασκαλίας που εφαρμόζονται ειναι οι εξής :

  • Η δόμηση του φυσικού περιβάλλοντος
  • Το ατομικό ημερήσιο πρόγραμμα
  • Η εξατομίκευση του εκπαιδευτικού προγράμματος
  • Η οπτική παρουσίαση των πληροφοριών

 

Ι. Δόμηση του Φυσικού περιβάλλοντος

Ο όρος αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται ο χώρος, τα έπιπλα και τα υλικά στο σχολείο, στο σπίτι ή σε άλλο περιβάλλον στο οποίο ζει ή εργάζεται το άτομο. Ουσιαστικό στοιχείο είναι η μείωση, κατά το δυνατόν, των ακουστικών και οπτικών ερεθισμάτων (Faherty, 2000). Η φυσική δόμηση δίνει νόημα τόσο στο περιβάλλον όσο και στο συγκεκριμένο χώρο που δρα ο μαθητής. Η φυσική δόμηση-οργάνωση του χώρου και η οργάνωση βασικών περιοχών εκπαίδευσης βοηθά το άτομο να κατανοήσει ΠΟΥ γίνεται ΤΙ. Έτσι στην τάξη ή στο χώρο εργασίας υπάρχει συγκεκριμένος χώρος ατομικής ή ομαδικής εργασίας, χώρος ελεύθερων δραστηριοτήτων, παιχνιδιού και άλλων.

 

ΙΙ. Ατομικό Πρόγραμμα

Το ατομικό πρόγραμμα δείχνει στο μαθητή τι δραστηριότητες και τι γεγονότα θα συμβούν, με ποια σειρά. Το πρόγραμμα είναι οπτικό, με αντικείμενα, φωτογραφίες, σκίτσα ή λέξεις, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή. Οργανώνει τη σκέψη του  ενισχύοντας την έννοια των διαφορετικών γεγο-νότων, πότε αρχίζουν και πότε τελειώνουν (Faherty, 2000).

8 Σχόλια
URI Παράθεσης | RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση