Απρ 06 2014

Κοινωνικές Ιστορίες

Συντάκτης:

SOCIAL STORIES – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Κοινωνικές ιστορίες είναι ένα εργαλείο για τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά. Οι Κοινωνικές Iστορίες παρέχουν στο παιδί ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις καταστάσεις που μπορεί να βρει δύσκολες ή περίπλοκες. Η κατάσταση περιγράφεται με λεπτομέρεια και δίνεται έμφαση σε ορισμένα βασικά σημεία: τις σημαντικές κοινωνικές νύξεις, τα γεγονότα και τις αντιδράσεις που μπορεί να αναμένει να παρουσιαστούν στην κατάσταση, τις δράσεις και τις αντιδράσεις που μπορεί να αναμένεται από αυτόν, και γιατί. Ο στόχος της ιστορίας είναι να αυξήσει την κατανόηση του παιδιού, να το κάνει να αισθανθεί πιο άνετα, και, ενδεχομένως, προτείνει κάποιες κατάλληλες απαντήσεις για την συγκεκριμένη κατάσταση.

prep-logo

8 Σχόλια
URI Παράθεσης | RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση