ΧΗΜΕΙΑ

ΧΗΜΕΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

α/α Τίτλος άσκησης Σχόλια Χρήσιμοι σύνδεσμοι
1 Δόμηση τμήματος του Περιοδικού Πίνακα με βάση κάρτες των ατόμων των στοιχείων με ατομικό αριθμό 1- 20. Η δραστηριότητα βρίσκεται στον Οδηγό για τον Εκπαιδευτικό του ΙΕΠ (2015) για τη Χημεία Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικού Λυκείου που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.
2 Μελέτη μεταβολής ιδιοτήτων χημικών στοιχείων (π.χ. ατομική ακτίνα, ηλεκτραρνητικότητα) με την αξιοποίηση διαδικτυακού περιοδικού πίνακα Να γίνει από τους μαθητές σε ομάδες. Διαδικτυακοί περιοδικοί πίνακες                    http://www.rsc.org/periodic-table
http://www.ptable.com/?lang=el
3 Ταξινόμηση χημικών ενώσεων με βάση τη διάλυσή τους στο νερό & μέτρηση της αγωγιμότητας των διαλυμάτων που προκύπτουν Προτείνεται να
χρησιμοποιηθούν τα υλικά: ζάχαρη, αλάτι, αποφρακτικό αποχετεύσεων, οινόπνευμα, νερό βρύσης, αποσταγμένο νερό.
Φύλλο εργασίας από ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας

Υποστηρικτικό υλικό για το φύλλο εργασίας από ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας

Εναλλακτικά μπορεί να αξιοποιηθεί η προσομοίωση «Διάλυμα ζάχαρης και αλατιού», η οποία συνοδεύεται και από τη σωματιδιακή ερμηνεία          http://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/sugar-and-salt-solutions

4 Χαρακτηριστικές χημικές αντιδράσεις Προτείνονται αντιδράσεις όπως:
– Καύση σύρματος Mg και μελέτη του παραγόμενου MgO.
– Απλές αντικαταστάσεις π.χ. Μg ή Zn με HCl και Fe (καρφί) σε διάλυμα CuSO4.
– Διπλές αντικαταστάσεις π.χ. AgNO3+KI, AgNO3+K2Cr2O7 ή K2CrO4, CuSO4+NaOH,
Na2CO3 + HCl (έκλυση CO2).
– Εξουδετερώσεις όπως ΗCl+ΝaOH (χωρίς ορατό αποτέλεσμα και με ορατό
αποτέλεσμα με χρήση δείκτη).
Οι αντιδράσεις που θα πραγματοποιηθούν να αναπαρασταθούν με χημικές εξισώσεων, στις οποίες θα σημειώνονται και οι παρατηρούμενες μεταβολές.
Φύλλο εργασίας από ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας
5 Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανίχνευση ιόντων Οδηγίες & video από ΕΚΦΕ Καρδίτσας

Φύλλο εργασίας από ΕΚΦΕ Χαλανδρίου

Φύλλο εργασίας από ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας

6 Στοιχειομετρία Οι μαθητές και οι μαθήτριες ζυγίζουν χημικές ουσίες (στερεές και υγρές), ο/η
εκπαιδευτικός εισάγει την έννοια του mol και μετά οι μαθητές και μαθήτριες υπολογίζουν
τον αριθμό των σωματιδίων στις ποσότητες που έχουν ζυγίσει.
7 Προσδιορισμός της σχετικής μοριακής μάζας
αερίου με ζύγιση ορισμένου όγκου αερίου
Με επίδειξη από τον εκπαιδευτικό ή βιντεοσκοπημένο Βιντεοσκοπημένο από Royal Society of Chemistry
8 Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης – αραίωση διαλυμάτων Οδηγίες & video από ΕΚΦΕ Καρδίτσας

Φύλλο εργασίας από ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας

 

XHMEIA B’ ΛΥΚΕΙΟΥ

α/α Τίτλος εργαστηριακής άσκησης Σχόλια Χρήσιμοι σύνδεσμοι
1 Μελέτη διαλυτότητας οργανικών ενώσεων στο νερό & τη βενζίνη Ενδεικτικά αναφέρονται ενώσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν: εξάνιο, παραφίνη, αιθανόλη, 1-βουτανόλη, έλαια, βούτυρο, σαπούνι, απορρυπαντικό
2 Παρασκευή αιθανόλης Από γλυκόζη μετά από ζύμωση Βιντεοσκοπημένο (από Πασχάλη Σαμαρά)
3 Οξείδωση αιθανόλης Βιντεοσκοπημένο (από ΕΚΦΕ Αγίων Αναργύρων)
4 Όξινος χαρακτήρας καρβοξυλικών οξέων Βιντεοσκοπημένο (από ΕΚΦΕ Καρδίτσας)
5 Παρασκευή σαπουνιού Παρασκευή σαπουνιού (φωτόδεντρο)

Βιντεοσκοπημένο (από ΕΚΦΕ Ηρακλείου)

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων