Οκτ 05 2012

Γεωγραφία

Συντάκτης:

1. Και Γεωγραφία, από μια σελίδα που δεν απαιτεί συστάσεις!

http://users.sch.gr/sitsil/index.php?option=com_content&task

=category&sectionid=8&id=35&Itemid=52

2. Google Earth…Πανίσχυρο, αν το επιτρέπει η σύνδεση στο Διαδίκτυο.

http://www.google.com/earth/index.html

3. Διαδραστικός Πίνακας (IWB_Science / Interactive White Boards in Science)

https://docs.google.com/file/d/0B8McYtGU0XmuVU56LVpxZ2RBNG8/edit

4. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

http://portal.igme.gr/portal/page?_pageid=33,80043&_dad=portal&_schema=PORTAL

5. Ψηφιακοί γεωλογικοί χάρτες

http://portal.onegeology.org/

6. eΒΓΕ: Διαδικτυακός οδηγός Γεωλογίας και Βιολογίας

http://www.lis.upatras.gr/ebge/

7. Μια ωραία απόδοση των γεωμορφολογικών στοιχείων της γης για τη Γεωγραφία της Α΄Γυμνασίου (από τον Ι. Φερεντίνο)

http://www.slideboom.com/presentations/651999