Δημοσιευμένο στην κατηγορία Α-Β, Δημοτικό

Μαθαίνω την ώρα

 

Αντιστοίχισε τα ρολόγια με τη σωστή ώρα

https://wordwall.net/play/773/832/671

Τοποθέτηση ετικέτας: